dimarts, 24 de setembre de 2013

Joyce: Música de cambra XXXMunch 1891


Love came to us in time gone by
When one at twilight shyly played
And one in fear was standing nigh—
For Love at first is all afraid.

We were grave lovers. Love is past
That had his sweet hours many a one;
Welcome to us now at the last
The ways that we shall go upon.Possible traducció:


L'amor va venir a nosaltres en un temps ja passat
quan al capvespre l'un jugava tímidament
i amb por l'altre romania dret a prop:
perquè l'amor al principi és ple de por.

Varem ser amants seriosos. L'amor ja ha passat
i va tenir moltes hores dolces;
benvinguts siguin ara, finalment,
els camins pels que avançarem.