dissabte, 7 de setembre de 2013

Joyce: Música de cambra XVIIIMunch 1894


O sweetheart, hear you
Your lover's tale;
A man shall have sorrow
When friends him fail.

For he shall know then
Friends be untrue
And a little ashes
Their words come to.

But one unto him
Will softly move
And softly woo him
In ways of love.

His hand is under
Her smooth round breast;
So he who has sorrow
Shall have rest.Possible traducció:


Oh dolç cor, escolta
el conte del teu amant;
un home patirà
quan els amics no li responguin.

Perquè llavors sabrà
que els amics poden enganyar
i en una mica de cendra
es pot convertir la seva paraula.

Però una envers ell
avançarà suaument
i suaument el festejarà
de manera amorosa.

La mà d'ell és sota
el suau pit rodó d'ella;
així el qui pateix
trobarà repòs.