dijous, 19 de setembre de 2013

Joyce: Música de cambra XXVI


Matisse 1905


Thou leanest to the shell of night,
Dear lady, a divining ear.
In that soft choiring of delight
What sound hath made thy heart to fear?
Seemed it of rivers rushing forth
From the grey deserts of the north?

That mood of thine, O timorous,
Is his, if thou but scan it well,
Who a mad tale bequeaths to us
At ghosting hour conjurable—
And all for some strange name he read
In Purchas or in Holinshed.Possible traducció:


Apropes a la petxina de la nit,
estimada senyora, una oïda endevinadora.
En aquest suau ressò de plaer,
quin so faria que el teu cor tingués por?
S'assemblaria a rius tumultuosos
dels grisos deserts del nord?

Aquest estat d'ànim teu, oh espantadissa,
és el seu, si l'examines bé,
el d'aquell qui ens llega un conte esbojarrat
conjurable a l'hora espectral.
I tot per un estrany nom que ell va llegir
a Purchas o a Holinshed.