divendres, 13 de setembre de 2013

Joyce: Música de cambra XXICézanne 1899


He who hath glory lost, nor hath
Found any soul to fellow his,
Among his foes in scorn and wrath
Holding to ancient nobleness,
That high unconsortable one—
His love is his companion.Possible traducció:


Aquell que va perdre la glòria
i no va trobar cap ànima per acompanyar-lo,
que entre els seus enemics menyspreadors i irats
es mantingué ferm en la seva noblesa,
aquell a qui és tan difícil de fer-li costat;
el seu amor és el seu company.