dilluns, 2 de setembre de 2013

Joyce: Música de cambra XIVMondrian 1908


My dove, my beautiful one,
Arise, arise!
The night-dew lies
Upon my lips and eyes.

The odorous winds are weaving
A music of sighs:
Arise, arise!
My dove, my beautiful one!

I wait by the cedar tree,
White breast of the dove,
My sister, my love.
My breast shall be your bed.

The pale dew lies
Like a veil on my head.
My fair one, my fair dove,
arise, arise!Possible traducció:


Coloma meva, preciosa meva,
Amunt, amunt!
La rosada de la nit s’ha posat
sobre els meus llavis i els meus ulls.

Els vents olorosos teixeixen
una música de sospirs:
Amunt, amunt!
Coloma meva, preciosa meva!

M'espero a costat del cedre,
blanc pit del colom,
germana meva, amor meu.
El meu pit serà el teu llit.

La pàl·lida rosada s'ha posat
com un vel sobre el meu cap.
La meva gentil, la meva coloma gentil,
amunt, amunt!