dilluns, 19 de març de 2018

La bellesa de la mort

Hodler 1914


I. La crida

"Deixeu-me dormir, ja que la meva ànima està embriagada d'amor i
deixeu-me reposar, perquè el meu esperit ja ha tingut la seva recompensa de dies i nits.
Enceneu espelmes i cremeu encens al voltant del meu llit, i
tireu sobre el meu cos pètals de gessamins i roses;
unteu els meus cabells amb oli d'encens i vesseu perfum sobre els meus peus,
i llegiu el que la mà de la mort ha escrit al meu front.

Deixeu-me reposar en els braços del son, perquè els meus ulls oberts estan cansats;
deixeu que la lira de cordes de plata calmi i assereni el meu esperit;
teixiu amb l'arpa i el llaüt un vel al voltant del meu cor agonitzant.

Canteu el passat mentre vegeu lluir l'esperança als meus ulls, ja que
el seu màgic significat és un llit tou sobre el que descansa el meu cor.

Eixugueu les vostres llàgrimes, amics, i aixequeu els caps com les flors
alcen les seves corol·les per acollir l'alba.
Mireu aquesta núvia que és la mort dreta com una columna de llum
entre el meu llit i l'infinit;
Contingueu la respiració i escolteu amb mi el murmuri atraient
de les seves blanques ales.

Apropeu-vos i acomiadeu-me; toqueu els meus ulls amb llavis somrients.
Deixeu que els nens m'agafin les mans amb els seus dits suaus i rosats;
deixeu que els vells posin les seves mans venoses sobre el meu cap i em beneeixin;
deixeu que les verges s'aproximin i vegin l'ombra de Déu als meus ulls,
i sentiu el ressò de la seva voluntat competint amb el meu alè.II. L'ascensió

He passat el cim d'una muntanya i la meva ànima s'enlaira pel
firmament de la llibertat completa i sense límits;
soc lluny, molt lluny, companys meus, i els núvols
amaguen els turons als meus ulls.
Les valls estan sent omplertes per un oceà de silenci i les
mans de l'oblit estan engolint els camins i les cases;
els prats i els camps estan desapareixent rere un blanc espectre
que s'assembla al núvol de primavera, groc com la llum d'espelma
i vermell com el crepuscle.

Les cançons de les onades i els himnes dels rierols
es dispersen, i les veus de la gent s'apaguen;
i ja només sento la música de l'eternitat
en harmonia exacta amb els desitjos de l'esperit.
Vaig vestit amb roba blanca;
estic bé; estic en pau.III. El repòs

Traieu-me aquest embolcall de lli blanc i vestiu-me
amb pètals de gessamí i de lliris;
traieu el meu cos del taüt d'ivori i deixeu que reposi
sobre coixins de flors de taronger.
No us lamenteu per mi, entoneu cants de joventut i joia;
no vesseu llàgrimes damunt meu, canteu a la collita i a la trepitjada de raïm;
no em cobriu d'agònics sospirs, dibuixeu sobre el meu rostre amb el vostre
dit el signe de l'amor i l'alegria.
No pertorbeu la tranquil·litat de l'aire amb responsoris i rèquiems,
deixeu que els vostres cors cantin amb mi el cant de la vida eterna;
no ploreu endolats la meva absència,
poseu-vos vestits de colors i alegreu-vos amb mi;
no parleu de la meva marxa amb sospirs en els vostres cors; tanqueu
els ulls i em veureu amb vosaltres per sempre més.

Dipositeu-me sobre piles de fulles i
porteu-me sobre les vostres espatlles amigues i
camineu lentament cap al bosc silenciós.
No em porteu al cementiri on el meu son
sigui pertorbat pel cruixir d'ossos i cranis.
Porteu-me al bosc de xiprers i caveu una fossa allà on violetes
i roselles no creixin sota cap ombra;
feu-me una fossa fonda per tal que les tempestes no
s'emportin els meus ossos cap a la vall oberta;
doneu-me un espai ampli, per tal que les ombres del crepuscle
vinguin a seure al meu costat.

Despulleu-me i baixeu-me ben endins en la
meva mare terra; ajaieu-me amb cura sobre el pit de la meva mare.
Cobriu-me amb terra tova, i feu que cada grapat estigui barrejat
amb llavors de gessamí, de lliris i de murta, i quan
creixin sobre meu, i prosperin amb la saba del meu cos
exhalaran el perfum del meu cor a l'espai;
i revelaran fins i tot al sol el secret de la meva pau;
i s'escamparan amb la brisa i confortaran el caminant.

Llavors deixeu-me, amics -deixeu-me i marxeu amb passes silencioses,
tal com el silenci camina per la vall abandonada;
deixeu-me amb Déu i disperseu-vos a poc a poc,
com fan les flors dels ametllers i les pomeres quan bufa la brisa de Nisan.
Torneu a la joia de les vostres llars i hi trobareu
allò que la mort no pot arrabassar-nos, ni a vosaltres ni a mi.
Deixeu aviat aquest lloc, ja que el que hi veieu està més enllà de la comprensió
del món terrenal. Deixeu-me."Halil Gibran Llàgrimes i rialles (1914)Versió anglesa:


I - The Calling


Let me sleep, for my soul is intoxicated with love and 

Let me rest, for my spirit has had its bounty of days and nights; 
Light the candles and burn the incense around my bed, and 
Scatter leaves of jasmine and roses over my body; 
Embalm my hair with frankincense and sprinkle my feet with perfume, 
And read what the hand of Death has written on my forehead. 


Let me rest in the arms of Slumber, for my open eyes are tired; 

Let the silver-stringed lyre quiver and soothe my spirit; 
Weave from the harp and lute a veil around my withering heart. 


Sing of the past as you behold the dawn of hope in my eyes, for 

It's magic meaning is a soft bed upon which my heart rests. 


Dry your tears, my friends, and raise your heads as the flowers 

Raise their crowns to greet the dawn. 
Look at the bride of Death standing like a column of light 
Between my bed and the infinite; 
Hold your breath and listen with me to the beckoning rustle of 
Her white wings. 


Come close and bid me farewell; touch my eyes with smiling lips. 

Let the children grasp my hands with soft and rosy fingers; 
Let the ages place their veined hands upon my head and bless me; 
Let the virgins come close and see the shadow of God in my eyes, 
And hear the echo of His will racing with my breath. II - The AscendingI have passed a mountain peak and my soul is soaring in the 

Firmament of complete and unbound freedom; 
I am far, far away, my companions, and the clouds are 
Hiding the hills from my eyes. 
The valleys are becoming flooded with an ocean of silence, and the 
Hands of oblivion are engulfing the roads and the houses; 
The prairies and fields are disappearing behind a white specter 
That looks like the spring cloud, yellow as the candlelight 
And red as the twilight. 


The songs of the waves and the hymns of the streams 

Are scattered, and the voices of the throngs reduced to silence; 
And I can hear naught but the music of Eternity 
In exact harmony with the spirit's desires. 
I am cloaked in full whiteness; 
I am in comfort; I am in peace. III - The RemainsUnwrap me from this white linen shroud and clothe me 

With leaves of jasmine and lilies; 
Take my body from the ivory casket and let it rest 
Upon pillows of orange blossoms. 
Lament me not, but sing songs of youth and joy; 
Shed not tears upon me, but sing of harvest and the winepress; 
Utter no sigh of agony, but draw upon my face with your 
Finger the symbol of Love and Joy. 
Disturb not the air's tranquility with chanting and requiems, 
But let your hearts sing with me the song of Eternal Life; 
Mourn me not with apparel of black, 
But dress in color and rejoice with me; 
Talk not of my departure with sighs in your hearts; close 
Your eyes and you will see me with you forevermore. 


Place me upon clusters of leaves and 

Carry my upon your friendly shoulders and 
Walk slowly to the deserted forest. 
Take me not to the crowded burying ground lest my slumber 
Be disrupted by the rattling of bones and skulls. 
Carry me to the cypress woods and dig my grave where violets 
And poppies grow not in the other's shadow; 
Let my grave be deep so that the flood will not 
Carry my bones to the open valley; 
Let my grace be wide, so that the twilight shadows 
Will come and sit by me. 


Take from me all earthly raiment and place me deep in my 

Mother Earth; and place me with care upon my mother's breast. 
Cover me with soft earth, and let each handful be mixed 
With seeds of jasmine, lilies and myrtle; and when they 
Grow above me, and thrive on my body's element they will 
Breathe the fragrance of my heart into space; 
And reveal even to the sun the secret of my peace; 
And sail with the breeze and comfort the wayfarer. 


Leave me then, friends - leave me and depart on mute feet, 

As the silence walks in the deserted valley; 
Leave me to God and disperse yourselves slowly, as the almond 
And apple blossoms disperse under the vibration of Nisan's breeze. 
Go back to the joy of your dwellings and you will find there 
That which Death cannot remove from you and me. 
Leave with place, for what you see here is far away in meaning 
From the earthly world. Leave me."
diumenge, 18 de març de 2018

Renovació conceptual
Hernández Pijuan 1998"Escric aquest article des de la meva simpatia amb la causa nacional catalana i el meu desacord estratègic amb el procés. Sempre he pensat que en ell hi havia no només equivocacions tàctiques, sinó també errors de diagnòstic. Des de la perspectiva dels qui l'han liderat (prescindint ara, per tant, dels errors i els comportaments antidemocràtics dels qui s'hi han oposat), crec que el sobiranisme català en el seu conjunt ha de fer una profunda reflexió. La responsabilitat més gran li correspon a l'Estat, que s'ha tancat al diàleg, ha empès la majoria sobiranista del Parlament a una cursa desesperada i ha actuat finalment amb una arbitrarietat injustificada. Però el nacionalisme català havia d'haver jugat unes altres cartes. Després del que ha passat, a qui ha enfortit i qui ha debilitat?

El sobiranisme ha comès un error similar al de l'Estat: infravalorar l'adversari. L'Estat no té prou legitimitat per imposar-se i els nacionalistes no tenien el suport necessari (intern i internacional) per dur a terme un procés d’aquestes característiques. L'efecte col·lateral de la irresponsabilitat del Govern espanyol és la desconnexió pràctica de molts catalans que, sense haver aconseguit la independència, han desconnectat completament del projecte d'Espanya i l'efecte col·lateral d’un sobiranisme és que ha enfortit les tendències més reaccionàries de l'Estat i la societat espanyola.

Quan parlo de renovació conceptual ho dic amb un cert to pessimista respecte del present immediat. Els ciutadans d’una nació sense Estat no tenim cap altre remei que indagar en els buits que s'obren en els sistemes en crisi, endevinar quins jocs substituiran el vell sistema d'estats sobirans i obrir-nos a aquestes noves lògiques. Podem ser més que un Estat, hem d'anar cap a una no-dependència més gran, deixar en un segon pla la batalla per la sobirania formal i lliurar-la per una sobirania real, orientar-la cap al que podríem anomenar una independència de fet ja que la de dret no resulta possible, mentre ampliem el camp de la pròpia base electoral (sabent que això ens exigirà una formulació més laxa de la nostra idea de nació), distingint sempre entre aspiracions, drets i oportunitats... En aquest moment veig que ens anem enredant en el llenguatge dels herois i les traïcions, els programes de màxims i els laments sobre com de dolent que és l'adversari, una batalla que ara està dominada pels guardians de les essències i els malenconiosos."


Daniel Innerarity a La Vanguardia del 17.03.2018

dissabte, 17 de març de 2018

Carrers
Kirchner 1920"El seu carrer és ample, ple de flors.
El seu carrer és formós, com ella, com l'amor.
El seu carrer ho és tot.

El meu carrer és estret, curt i molt gris.
El meu carrer és com d'altres, perdut en mitjania.
El meu carrer no té ni flors, ni amor, ni res.
El meu carrer és humil,
i no té gelosia.
El meu carrer.

Per mi, sols dos carrers, el seu i el meu hi són.
Per ella, mil carrers, de flors i d'alegria.
Per mi, l'un és molt gran, i l'altre és tan de vida...
Per ella, mare, qui sap... Tots els carrers del món."


Jesús del Río Mateu, Llibre 1 (1970)(vàrem publicar aquest Llibre 1 el juliol de 1970, recollint poemes de Jesús del Río escrits entre finals de 1966 i mitjans de 1969. En vam fer 300 exemplars, ciclostilats al convent de les Benetes del carrer Anglí per la germana Griselda. La coberta la va dissenyar en Jordi Vallès. Va ser un fracàs editorial, però vam estimar el llibre i vam posar música a alguns poemes, com ara l'aquí transcrit. Als 19 anys es poden fer aquestes coses...)

divendres, 16 de març de 2018

La mort de Déu
Munch 1893"No heu sentit parlar d'aquell home boig que a plena llum del dia encengué una llanterna, anà corrent a la plaça i cridà sense aturar-se: “Busco a Déu! Busco a Déu!”? – Com que en aquells moments allà hi seien reunits molts dels que no creien en Déu, això provocà una gran expectació. És que s'ha perdut?, digué un. És que s'ha extraviat com un infant?, digué un altre. O s'està amagant? És que ens té por? Ha emigrat? – així cridaren i rigueren tots plegats.

L'home boig saltà cap a ells i els fulminà amb la mirada. “On se n'ha anat, Déu?”, cridà. “Ja us ho diré! L'hem matat vosaltres i jo! Tots nosaltres som els seus assassins! Però com ho hem fet? Com hem pogut buidar la mar? Qui ens donà l'esponja per esborrar tot l'horitzó? Cap a on anem? No estem caient contínuament? Cap enrere, cap un costat, cap endavant, cap a tots els costats? Existeix encara un a dalt i un a baix? No estam vagant com a través d'un no res infinit? No ens rossa la bufada del buit? No fa ara més fred que abans? No cau constantment la nit, i cada cop més nit? No és precís, ara, encendre llanternes en ple dia?

No sentim encara res del renou dels enterramorts que enterren a Déu? No percebem encara res de la podrida divinitat? - també els déus es podreixen! Déu ha mort! Déu segueix mort! I nosaltres l'hem matat! Com podem consolar-nos assassins d'assassins? El més sant i poderós que hi ha hagut en el món s'ha dessagnat sota els nostres ganivets. - Qui ens netejarà d’aquesta sang? Amb quina aigua podríem netejar-nos? Quines festes expiatòries, quins jocs sagrats haurem d’inventar?

La grandesa d'aquest acte, no és massa gran per a nosaltres? No ens haurem de convertir nosaltres mateixos en déus per aparèixer dignes d'ell? Mai ha existit un acte tan gran i tots els que neixin després de nosaltres pertanyeran per obra d'aquest acte a una història més gran que cap altra història fins avui esdevinguda!”

Aleshores l'home boig va caure, mirant de nou els qui l'escoltaven: també aquests callaren, mirant-lo estranyats. A la fi ell llançà a terra la seva llanterna, de manera que es va trencar en bocins i s'apagà. “Arribo massa aviat", digué després. "Aquest esdeveniment encara està en camí, no ha arribat encara fins a la oïda dels homes".

Es conta que aquell mateix dia l'home boig penetrà en vàries esglésies i en elles entonà el seu requiem aeternam deo, i que cada cop que l'expulsaren i li exigiren comptes ell es limità a replicar: “Què són encara aleshores aquestes esglésies sinó les tombes i monuments fúnebres de Déu?”.


Friedrich Nietzsche, La gaia ciència, aforisme 125

dijous, 15 de març de 2018

Mantenir la unitat"Com que les persones tenen un camí que recorren en comú i una norma que observen en comú, l'obligació no pot estabilitzar-les i l'autoritat no pot obligar-les, així instal·len dirigents perquè els unifiquin. Quan els dirigents mantenen la unitat, hi ha ordre; sense constància, hi ha desordre.

L'exercici del govern no és una raó per al càlcul, sinó per a prescindir del càlcul. Quan els intel·lectuals no exerceixen la influència en un assumpte, els valents no utilitzen la seva força per a la violència, i els humanitaris no utilitzen la seva posició per obtenir favors, a això se'n pot dir unitat.

La unitat és un camí sense oposició, el fonament de tots els éssers. Si els dirigents canvien contínuament les lleis, les nacions contínuament canvien de dirigents, la gent utilitza la seva posició per reforçar les seves preferències i aversions, i els subordinats tindran por de no poder dur a terme les seves responsabilitats.

Així, quan els dirigents perden la unitat, el desordre resultant és pitjor que no tenir dirigents. El govern ha de mantenir la unitat abans de poder formar comunitats."


Wenzi 79(adaptació lliure de Raimon Ribera a partir de la traducció castellana d'Alfonso Colodrón de la traducció anglesa de Thomas Cleary)dimecres, 14 de març de 2018

Pessic
“Una deixeble va preguntar al seu mestre quin era el misteri més profund de tots els misteris. Aquest, per tota resposta, li va pessigar el cul.

Indignada davant de tal comportament, va exclamar:

- "Encara tens això al cap!"

El mestre va respondre:

- "Encara tens tu això al cap!"”


Conte oriental recollit per Ramiro Calle i Sebastián Vázquez a la recopilació que van publicar a EDAF, Arca de sabiduría, el 1999.

dimarts, 13 de març de 2018

Formació universitària
Lorenzo Lotto 1535


"La universitat hauria d'aspirar a formar professionals competents socialment compromesos. Universitaris conscients del seu deute amb les oportunitats que la societat els ha donat. Professionals proactius i emprenedors, promotors d'un clima de treball cordial i potenciador dels talents de cadascú. I un cop superat l'individualisme curt de mires que pretén guanyar a qualsevol preu, contribuir a l'únic i autèntic benefici: el de tots.

És una utopia esperar tant de la formació universitària? Potser l'única manera de fer arrelar el compromís social i la voluntat de servir -d'integrar aquesta aspiració com un element de la vida professional- és apuntar encara més amunt i afegir un tercer repte. El compromís social no hauria de suposar una càrrega extra per al professional competent: ha de ser part d'una manera de viure, una aposta per ser cada dia més plenament humans.

En definitiva, el tercer repte de la formació universitària és aspirar a transmetre i encomanar l'humanisme en el sentit més ambiciós: l'excel·lència humana, els valors i el patrimoni d'experiència i saviesa heretada a través de la cultura. Si pretenem que aquest humanisme -l'aspiració a viure amb plenitud la condició humana- arreli en els estudiants, la universitat ha de posar-los en contacte amb la tradició cultural transmissora de valors: l'art, la filosofia, la literatura -en definitiva, la cultura-. I atès que l'excel·lència humana s'assimila per contagi, cadascun dels membres de la comunitat universitària -alumnat, professorat i personal d'administració i serveis- està cridat a fer de l'àmbit acadèmic un espai impregnat d'autèntic humanisme. Llavors la universitat serà capaç de formar empresaris humanistes, periodistes humanistes, metges humanistes, humanistes professionals del sector cultural...

La crisi no és només econòmica. Vivim una crisi en la transmissió dels valors humans del nostre patrimoni cultural. És, doncs, el moment de contribuir a la confluència de la competència professional, la responsabilitat social i l'humanisme en la formació universitària. Si no ens volem arriscar a criar vampirs a les aules, cal apostar pels professionals humanistes."


Teresa Vallès a La Vanguardia del 18.09.2011


dilluns, 12 de març de 2018

EnamoramentSembla prou clar que el 1937 en Màrius Torres estava profundament enamorant de la Mercè Figueras. Per això és tan interessant veure com ho verbalitza en una de les seves Cartes a Mahalta, concretament la que Màrius li escriu a Mercè el 7 de febrer de 1937, quan ella és a Girona (es troba en la selecció publicada per Club Editor el 2017; el conjunt de cartes és deliciós, quina manera tan bella d'expresar-se i de relacionar-se...). Per què Màrius Torres sembla negar el que realment hi ha? És una meravellosa formulació de l'amor platònic? És el fruit de la timidesa? És degut al context de malaltia?


"Si ho penses bé, veuràs que ens hem dit tantes coses, Mercè! Ens les hem dit, sobretot, quan no diem res, quan enmig d'una frase banal de maledicència a l'estil del Sanatori, o d'un silenci perllongat, ens hem mirat i hem trobat una coincidència de somriures o de pensaments -baldament no expressats en veu alta.

Jo no sé si és una il·lusió que em faig. Però trobo en tu una tal "comprensió" -no en el sentit polític, sinó més ample- que sovint trobo inútil de dir-te coses perquè penso que tu les has pensat igualment. Vaig dir-te un dia que jo t'havia "endevinat" a poc de conèixer-te. Deixa'm dir ara que també vaig comprendre que tu m'endevinares a mi.

I, potser, el compliment més excepcional que podria fer és aquest que vull dir-te. Jo, el misàntrop, l'esquerp, el cargol, l'orgullós del seu castell interior, em vaig complaure d'ésser endevinat per tu.

Ha estat la primera vegada que m'he donat tan completament a una amiga. En aquest sentit, tu ets molt més per mi que jo no soc per tu. No m'agrada fer frases de romanticisme barat, i no et diré pas que estic enamorat de tu. Seria perillós. Però sí que vull confessar-te que tu m'has fet comprendre l'amor.

Al capdavall, amor, simpatia, amistat, no és tot el mateix?

Què hi fa que nosaltres no puguem ésser això tan banal, tan de color de rosa, que s'acostuma a anomenar "enamorats"?

(...) L'amor és un sentiment molt pur i molt matisat. Si en tenim una idea falsa és gràcies als tractats de moral, les novel·les i les pel·lícules. Allò que la gent anomena amor, és tan poca cosa! La majoria de la gent és incapaç d'estimar, perquè és incapaç de vèncer el seu egoisme. I s'acontenta d'una caricatura de l'amor. (...)

No he pogut comprendre mai la usada classificació de l'amor. Amor paternal, amor conjugal, amor diví, patriòtic, etc. etc. És com si hom vulgués classificar la fe. La fe és igual per tots els creients, en els cristians com en els gentils; l'únic que varia-i encara, que poc!- és l'Ésser al que aquesta fe es confia.

Doncs jo veig igual l'amor. És el mateix sentiment que, amb diversa intensitat, em lliga a tot allò que estimo. Ara bé, en cada cas, aquest únic amor pren una particular coloració. Al pare se l'estima amb respecte, al germà amb companyonia, a Déu amb esgarrifança, al fill se'l deu estimar amb orgull, a la dona se l'estima amb desig.

Oh!, no tems. Si m'és permès d'emprar la fórmula del pobre Quim et diré que, envers tu, el meu amor és tot blanc com un mes de Maria. Tot just, potser, una mica rosat com els ametllers que deuen florir per l'Empordà i l'Urgell. Però de cap altre color.

Tu ets per a mi l'amiga. No ets ni seràs mai, espero, la dona, en el sentit bíblic cdel mot. La seprent pot estar tranquil·la.

No m'hauria atrevit mai a analitzar el sentiment que m'inspires, si les paraules de la viudeta, i el desig d'aclarir la meva posició,  no m'hi haguessin dut. Sigui com sigui, és un sentiment tan bell!

Jo li dec alguns dels millors moments de la meva vida. Tu dius que portes mala sort; vols més mala sort que la dels malaurats que no et coneixen?

És tan bell, aquest afecte nostre, que a vegades temo pel seu esdevenidor. No temo, és clar, que ens hàgim de separar ni per una hora, ni per sempre. Vull dir per aquesta vida. Més aviat penso si sabrem conservar-lo sempre igual, en el punt dolç a què hem arribat, sense evolucionar cap a terrenys que les circumstàncies farien lamentables. També penso que, a la fi, t'adonaràs del poc digne que sóc del teu afecte i... en fi, aleshores paro de pensar per no malhumorar-me.

Tal com és ara, aquest afecte nostre, em sembla una vall entre muntanyes, una verda vall entre muntanyes inaccessibles que ens isolen i que limiten el paisatge on ens hem de moure. Mai no podríem superar aquestes muntanyes. Posat que ho aconseguíssim, és possible que trobéssim una altra cordillera encara més abrupta per barrar-nos el pas. No podem aspirar al món, Mercè. Ens hem de recloure en la petita vall.

I bé, fem-la ben bonica, la nostra vall. Plantem-hi flors, arbres. Bastim-hi columnes, cabanes, temples, estàtues. Criem-hi coloms, àligues, rossinyols. Que cada una de les seves pedres sigui treballada amb les nostres mans i el nostre amor. Que no resti erma cap de les seves feixes. Així oblidarem les muntanyes que ens limiten. Si el nostre amor no pot créixer en extensió vers altres terres prohibides, res no ens priva de conrear intensament la petita terra de la nostra vall per fer-li rendir el màxim de flors -de fruits. I què caram! El Paradís era també una petita vall!"


Màrius Torres, que havia nascut a Lleida el 30 d'agost de 1910, va morir al sanatori de Puig d'Olena, on havia ingressat el 1935, el 29 de desembre de 1942. Mercè Figueras, nascuda a Girona el 10 d'abril de 1908, va ingressar a Puig d'Olena el 1934. Es va quedar al sanatori fins que va tancar, el 1954. Va poder superar la malaltia i va viure en un sobreàtic del carrer Balmes amb la seva germana fins a la seva mort el 5 de maig de 1976.

diumenge, 11 de març de 2018

Viure amb veritat
Goya 1787


"La vida és complexitat, però vivim una època en què es pretén que la vida sigui fàcil, divertida, sexi i formidable. Hem oblidat que la vida és una recerca de sentit. Com va dir Ciceró el cultiu de l'ànima és la recerca de la saviesa, en això consisteix l'humanisme, que és la base de la cultura europea: aprendre a viure amb veritat, sent justos i creant bellesa.

Quan dic “veritat” em refereixo a la veritat metafísica, en què consisteix la dignitat dels éssers humans, a què hauríem d’aspirar. Es tracta d’aquella veritat immutable que fa que una pintura de Goya, la música de Bach o la filosofia bàsica que trobem en els clàssics continuï sent vàlida. Aquestes veritats universals que ens recorden que tots formem part de la mateixa humanitat. És el contrari del món actual on tot és transitori, immediat i sense sentit.

Els valors que dominen el nostre món són l'eficiència, la productivitat, la quantitat, la flexibilitat. Són valors comercials que s'apliquen a tot, des de la política fins a l'educació. La nostra educació no està interessada a donar cap noció de la saviesa, pretén fer-nos llestos. Avui el valor clau és que les coses siguin útils, tot el que no és útil sobra. Passa el mateix en els mitjans de comunicació, el que compten són les audiències i les xifres.

Sense aquests valors humanistes universals, si eliminem la compassió, la recerca de la saviesa i la justícia, el concepte mateix de qualitat de vida desapareix.

Fer coses que tinguin sentit és difícil. Preferim no pensar en nosaltres mateixos perquè quan ho fem ens deprimim, així que tendim al que és fàcil, ho convertim tot en consum i busquem la distracció. Tots som còmplices d’aquesta societat kitsch, i ara estem desesperats per les seves conseqüències polítiques.

La consciència ens dona una perspectiva diferent de què és una vida justa i una bona societat, però aquesta consciència cal formar-la. Compte amb la banalitat d’“això és just i bo perquè m'ho sembla a mi”! És necessària una educació en dignitat humana, aquests valors de què parlen els grans pensadors de tots els temps. Sòcrates deia que ens hauríem de fer dues preguntes: què és una bona vida i com contribuir a una bona societat. Si en prenem consciència, exigirem una altra educació, una altra societat."


Rob Riemen a La Contra de La Vanguardia del 03.03.2018

dissabte, 10 de març de 2018

El mal ja està fet

Tàpies 2000


"Què hi fa el que pugui passar a partir d’ara? El mal greu ja està fet. La ruptura de la societat catalana en dues meitats ha assolit una dimensió inimaginable fa pocs anys, i no s'arranjarà de manera immediata amb maniobres polítiques per sortir del pas. Estem enfrontats amb una intensitat inquietant, encara que alguns –no sé si benintencionats o perversos– ho neguin o minimitzin. Només el transcurs del temps, que tot ho cobreix amb una espessa capa d'oblit, podrà mitigar primer i tapar després els desperfectes provocats. Què importen els diagnòstics del que ha succeït? A qui li interessa dilucidar les responsabilitats? Només compta afrontar la realitat cara a cara i dir-nos la veritat els uns als altres. Ni més ni menys que reconèixer la realitat i dir-nos la veritat. Una cosa que bona part dels nostres polítics, en especial els que més responsabilitat tenien, han eludit. Per què han obrat així? És igual que sigui per sectarisme, abúlia, supèrbia, covardia, escepticisme, estultícia o interès... Molts eren i són gent preparada, amb intel·ligència, formació i experiència. D'altres no passen de ser uns ximples sense talent, ofici ni benefici, que s'agafen a la taula de salvació d’un dogma –tant hi fa de quin–, en la defensa del qual han trobat una manera de viure. Però, jutjats per les seves obres, tots han tret el pitjor que portaven dintre seu. I tots continuen avui igual."


Juan-José López Burniol a La Vanguardia del 10.03.2018