dimarts, 5 de juliol de 2016

Sobre música clàssica: admiració
Twombly 1961“Em sabria greu haver només entretingut als meus oients;
voldria aconseguir que fossin millors”
Haendel

“En música tot procedeix de la idea i tot ens condueix a ella”
Beethoven

“A la música hi ha quelcom més que la melodia i quelcom més que l’harmonia”
Verdi

“La música comença on acaben les paraules”
Wagner
La música clàssica és una de les grans meravelles que ha generat la humanitat, un dels més alts fruits de la cultura. Mereix admiració. Té capacitat de generar entusiasme, d'aportar bellesa i de fer viure estats d'ànim, emocions i sentiments per molts dels quals no tenim ni paraules per designar-los. És una de les formes més desenvolupades, sofisticades i abstractes de l'art. Té capacitat per a transmetre i crear formes i emocions, però també altres “coses” més difícilment etiquetables (potser en podríem dir "arquitectures temporals abstractes"...). Val la pena fer-li un espai en la nostra vida, dedicar-hi temps: és font de goig i d'enriquiment de la sensibilitat.