dimarts, 14 de juny de 2016

Tres móns
Max Ernst 1937


Inspirant-nos en la distinció entre realitat objectiva i realitat imaginada de Harari, potser seria útil diferenciar entre tres móns: el món objectiu, el món imaginat i el món imaginari.

El darrer, com el segon, és de creació humana, però així com el món imaginat és prou consistent i col·lectivament operatiu com per poder ser considerat un món "real", el món imaginari es queda en l'àmbit de la fantasia, de la imaginació lliure, de l'especulació, de l'entreteniment, de la fugida...

Exemples de món imaginari: el genial Flying Spaghetti Monster i els monstres en general, els gremlins, els extraterrestres de tota mena, els zombis i morts vivents de tot tipus, els vampirs, els homes llop, en Superman i altres personatges de còmic, les bruixes, les fades, els manairons...

L'àmbit religiós ha de ser conscient de la seva pertinença al món imaginat i de les seves dues permanents temptacions: la de considerar-se part del món objectiu i la d'incorporar elements del món imaginari.