dimecres, 1 de juny de 2016

Objectiva vs imaginadaTwombly 1962


Al seu best seller mundial Sàpiens, Harari distingeix entre "realitat objectiva" i "realitat imaginada". La realitat imaginada deriva de la capacitat del llenguatge de transmetre informació sobre coses que no existeixen "realment", o sigui la capacitat del llenguatge de parlar sobre "ficcions" (també anomenades "constructes socials" i "realitats imaginades").

Aquestes ficcions tenen la capacitat de ser compartides, esdevenint així "mites" (l'imaginari compartit dels éssers humans). Aquests mites són el fonament de la cooperació humana a gran escala, operen com a aglutinant, l'"aglutinant mític". Les "ficcions", "constructes socials" o "realitats imaginades" no són mentides. I exerceixen influència en el món, acumulen poder.

Per tant, les ficcions són reals si ens mantenim en l'àmbit de la realitat imaginada, i no ho són com a realitats objectives. La consagració fa real el cos i la sang de Crist si ens mantenim en l'àmbit de la realitat imaginada, un àmbit plenament operatiu i poderós: si els fidels es comporten com si Déu realment existís en el pa i el vi consagrats, aquest pa i aquest vi són realment (en l'àmbit de la realitat imaginada) presència divina. Les conviccions (en l'àmbit de la realitat imaginada) i el comportament de les persones fan la ficció operativa, tangible, real (en l'àmbit de la realitat imaginada).

I per tal que la realitat imaginada operi bé cal no identificar-la o confondre-la amb la realitat objectiva. Harari pot induir a certa confusió quan parla dels bruixots que "creuen sincerament en l'existència de déus i dimonis". Si la creença en aquesta "existència" es manté en l'àmbit de la realitat imaginada, cap problema; però si vol dir que els consideren com a realitat objectiva, llavors és quan apareix la confusió.

Considerem que es pot "creure sincerament" en una realitat imaginada sense necessitat de considerar-la realitat objectiva. Són dos nivells de realitat, ambdós reals, operatius, valuosos, veritables, però que cal diferenciar per no generar confusió o altres coses pitjors com ara la imposició ideològica.

La distinció de Harari entre "realitat objectiva" i "realitat imaginada" és fonamental, és una eina imprescindible a l'hora de reflexionar sobre l'àmbit espiritual/religiós. Si considerem aquest àmbit com un apartat específic (amb tota la seva gràcia i el seu valor) de la realitat imaginada, el podem treballar de manera adient i té una considerable perspectiva al davant; si el considerem com a part de la realitat objectiva, difícilment podrà sobreviure en el context cultural modern.