dissabte, 8 d’octubre de 2016

Pràctica teòrica
Agnes Martin 1963Fa anys fèiem servir la noció de "pràctica teòrica", que podríem definir aproximadament com “un treball teòric orientat cap a la transformació positiva del món”. Tot treball teòric fecund, amb resultats apreciables, transforma vulgui o no vulgui la realitat, però la pràctica teòrica pretén fer teoria de cara a transformar la realitat deliberadament i en un determinat sentit (que es considera positiu).

Això vol dir que la pràctica teòrica incorpora una dimensió axiològica, que inclou determinats valors en la seva definició i orientació. Això serà valorat de maneres diferents: alguns trobaran que és correcte, altres hi veuran una distorsió de la objectivitat de la tasca, altres ho trobaran impossible i d'altres arriscat. És una bonica discussió.