dissabte, 29 d’octubre de 2016

Classificació dels valors
Agnes Martin 1962
Un exercici bonic és anar constituint una llista el més àmplia i estructurada possible de valors, així com de classificacions de valors.

Una primera classificació consistiria en aplegar els valors (definits elementalment com a “allò que apareix com a desitjable”) en tres grans grups:

A. “Valors primaris”, lligats a la supervivència: la seguretat, el plaer, el confort, l'èxit, la fama, la competitivitat, el consum, el luxe, etc. Podríem dir que aquests valors estan estretament lligats a la nostra naturalesa animal.

B. “Valors socio-històrics”, els que operen en una determinada societat i en un determinat moment històric; aquests valors són probablement els que tenen més interès a l'hora d'incidir en el canvi social.

C. “Grans valors”, sovint anomenats “valors” a seques ja que força gent considera espontàniament que aquests són els valors, els veritables valors. Estan dotats d'una certa connotació d'intemporalitat. Podríem dir que aquests valors són valors de caire ideal.


Els valors A i C incideixen, des de punts de partença diferents, en la configuració dels valors B. O sigui: els valors B són probablement el resultat de la incidència dels valors A i C en una circumstància socio-històrica determinada.

En cada un d'aquests tres nivells seria oportú diferenciar, quan es pot, entre valors socials, col·lectius o compartits i valors personals o individuals.

Adjuntem una proposta de valors dels nivells A, B i C.


A

Ambició
Ànim
Aptitud
Atreviment
Audàcia
Autoestima
Autoritat
Benestar
Capacitat
Certesa
Complaença
Confort
Consol
Consum
Coratge
Creixement
Delectació
Descans
Desig
Distinció
Eficàcia
Eficiència
Elegància
Erotisme
Eufòria
Èxit
Fama
Força
Fruïció
Gosadia
Il·lusió
Influència
Iniciativa
Luxe
Plaer
Poder
Repòs
Respectabilitat
Riquesa
Risc
Satisfacció
Seguretat
Tranquil·litat
Vitalitat


B

Adaptabilitat
Assimilació cultural
Benestar global
Competitivitat
Consum responsable
Cooperació
Creixement sostenible
Democràcia
Diversitat
Eficiència de la gestió pública
Equilibri individualitat-comunitat
Flexibilitat
Globalització respectuosa de les particularitats
Humanisme
Igualtat d'oportunitats
Igualtat de tracte
Individualitat
Ingerència humanitària
Integració
Laïcitat
Lluita contra l'exclusió social
Lluita contra la pobresa
Oci
Racionalitat
Religiositat
Respecte als drets dels pobles
Respecte als drets individuals i col·lectius
Respecte de la identitat
Sensibilitat
Solidaritat intergeneracional
Solidaritat planetària
Transparència de la gestió pública
Treball productiu
Treball socialment útil
Valoració de la racionalitat
Valoració de la sensibilitat
Valoració dels deures cívics


C

Abnegació
Admiració
Adoració
Afecte
Agraïment
Alegria
Altruisme
Amabilitat
Amistat
Amor
Arrelament
Assossec
Atenció
Austeritat
Beatitud
Bellesa
Benaurança
Benvolença
Bondat
Calma
Carinyo
Caritat
Col·laboració
Compassió
Comprensió
Comunió
Confiança
Commiseració
Consol
Constància
Contemplació
Conversió
Coratge
Cordialitat
Cura
Dedicació
Delicadesa
Desaferrament
Devoció
Dignitat
Disciplina
Discreció
Disponibilitat
Docilitat
Dolcesa
Entusiasme
Esforç
Esperança
Estima
Expectació
Èxtasi
Fe
Felicitat
Fervor
Fidelitat
Filantropia
Fraternitat
Generositat
Goig
Gratitud
Honestedat
Honorabilitat
Humilitat
Igualtat
Innocència
Interès
Introspecció
Joia
Justícia
Llàstima
Lleialtat
Llibertat
Lloança
Magnanimitat
Mesura
Misericòrdia
Misteri
Moderació
Modèstia
Noblesa
Obediència
Paciència
Participació
Pau
Penediment
Perdó
Perseverança
Pietat
Placidesa
Plenitud
Pobresa
Puresa
Quietud
Rebel·lia
Reconeixement
Reflexió
Resignació
Respecte
Responsabilitat
Reverència
Sensibilitat
Senzillesa
Serenitat
Silenci
Simpatia
Simplicitat
Sinceritat
Soledat
Solidaritat
Tendresa
Transparència
Veneració
Veracitat
Veritat