dimarts, 11 d’octubre de 2016

Isoclinals II





















































Més fotografies dels extraordinaris isoclinals del Barranc del Carrer Ample, a la Terra Alta.