dilluns, 23 de febrer de 2015

Hadîth13 d’An-Nawâwî:
Segons Anas ibn Malik, l’Enviat d’Al.lah ha dit: "Cap de vosaltres és creient mentre no desitgi pel seu germà el que desitja per a sí mateix."

15 d’An-Nawâwî:
Segons Abu Hurayra, l’Enviat de Déu ha dit: “Que aquell que creu en Déu i en el Darrer Dia digui bé o que calli. Que aquell que creu en Déu i en el Darrer Dia es mostri generós amb els seus veïns. Que aquell que creu en Déu i en el Darrer Dia rebi generosament al seu convidat.”

24 d’An-Nawâwî:
Segons Abu Dharr Al-Ghifari el Profeta ha dit, transmetent les paraules del seu Senyor: “Oh, servents meus, Jo m’he prohibit la injustícia i us l’he prohibit a vosaltres. Per això, no sigueu injustos els uns amb els altres. Oh servents meus, totes esteu extraviats excepte aquell a qui Jo guio. Per això, demaneu-m’ho i Jo us guiaré. Oh servents meus, tots esteu afamats, excepte aquell a qui jo alimento. Per això, demaneu-m’ho i jo us alimentaré. Oh servents meus, tots esteu despullats, excepte aquell a qui jo vesteixo. Per això, demaneu-m’ho i jo us vestiré. Oh servents meus, tots cometeu faltes dia i nit, però Jo perdono tots els pecats. Per això, demaneu-me perdó i Jo us perdonaré. Oh servents meus, inútilment us esforceu en beneficiar-me. Oh, servents meus, si tots vosaltres, del primer al darrer, homes i djinns, tinguéssiu el cor més pur, això no afegiria res al meu Regne. Oh servents meus, si tots vosaltres, del primer al darrer, homes i djinns, tinguéssiu el cor més extraviat, això no disminuiria en res el meu Regne. Oh servents meus, , si tots vosaltres, del primer al darrer, homes i djinns, hem demanéssiu quelcom i Jo satisfés la petició de tots, això no restaria res al que jo posseeixo. Oh servents meus, jo tindré en compte només els vostres actes i us retribuiré en conseqüència. Per això, aquell que trobi una altra cosa, que se’n faci responsable.”

31 d’An-Nawâwî:
Sahl ibn Sa’d ha dit: Un home va anar a veure al Profeta i li digué: “Oh enviat de Déu, dóna’m a conèixer una acció la realització de la qual em procuri l’amor de Déu i el dels homes”. La seva resposta fou: “Desaferra’t (izhad) d’aquest món, Déu t’estimarà. Desaferra’t del que posseeixen els homes, els homes t’estimaran.” [El sufí marroquí Ibn Ajiba va definir el desaferrament (“desapego”) com “el buit del cor que només coneix l’aferrament respecte a Déu”].

32 d’An-Nawâwî:
Segons Abu Sa’id al-Khundri, l’Enviat de Déu ha dit: “No feu el mal, i no torneu el mal pel mal”.

34 d’An-Nawâwî:
Abu Sa’id al-Khundri ha explicat que una vegada li va sentir dir a l’Enviat de Déu: “Si algú de vosaltres veu un mal, que intervingui. Si no pot intervenir, (que el condemni) amb la seva llengua. Si no el pot condemnar amb la seva llengua, (que el desaprovi) en el seu cor: Aquesta és la fe mínima.”

36 d’An-Nawâwî:
Segons Abu Hurayra, el Profeta ha dit: “Aquell que alleugereix a un creient d’una aflicció d’aquest món, Déu li alleugerirà la seva aflicció el Dia de la Resurrecció. A aquell que ajuda a qui es troba en dificultat, Déu l’ajudarà en aquest món i en l’altre. Aquell que protegeix a un musulmà serà protegit per Déu en aquest món i en l’altre. Déu dona socors al seu servidor si aquest dóna socors al seu germà. Aquell que recorre una via buscant una ciència en ella, trobarà una via aplanada vers el Paradís per Déu. Quan la gent es reuneix en una llar consagrada a Déu, per a recitar el seu llibre (l’Alcorà) i estudiar-lo, la Pau de la Presència divina baixa immediatament damunt d’ells, la Misericòrdia els cobreix, els àngels els envolten i Déu els esmenta a aquells que són a prop d’ell. Pel que fa a aquell que les seves obres l’han deixat enrera, la seva nissaga no l’ajudarà a avançar.”

37 d’An-Nawâwî:
Segons Ibn Abbas, l’Enviat de Déu ha dit, referint-se a les paraules del seu Senyor: “Déu inscriu les bones i les males accions.” Després precisà: “Si algú es proposa realitzar una bona acció, però no ho fa, Déu inscriu aquesta acció com una bona acció completa, i si la realitza, Déu inscriu de deu a set-centes bones accions, i fins i tot més. Si algú es proposa cometre una mala acció però no ho fa, Déu l’anota com una bona acció completa, i si la comet, Déu l’anota com una sola mala acció.”

38 d’An-Nawâwî:
Segons Abu Hurayra, l’Enviat de Déu ha dit: “En veritat, Déu ha dit: Jo declaro la guerra a aquell que ataqui a un dels meus amics (wali). La manera més excel·lent que el meu servidor té d’apropar-se a mi es complir les obligacions que jo li he encarregat. El meu servidor s’apropa contínuament a mi a través d’obres meritòries fins que Jo l’estimo, i quan Jo l’estimo, Jo soc la seva oïda a través de la qual hi sent, Jo soc la seva vista a través de la qual ell percep, Jo soc la seva llengua amb la qual parla, Jo soc la seva mà amb la qual atrapa, Jo soc el seu peu amb el qual camina. I si em sol·licita, Jo li acordo sens dubte el que demana, i si busca refugi en mi, Jo li atorgaré sens dubte la meva protecció.”