divendres, 23 de juny de 2017

Naturalesa essencial
Friedrich 1818"La música està més aviat sola. Està desvinculada de totes les altres arts... No expressa una joia, una pena, una angoixa, un horror, una delícia o un estat d'ànim de pau particulars i definits, sinó la joia, la pena, l'angoixa, l'horror, la delícia o la tranquil·litat d'esperit en ells mateixos, en abstracció, en la seva naturalesa essencial, sense accessoris, i per tant sense les seves causes habituals. I ens permet copsar-los i compartir-los plenament, en la seva quintaessència."


Artur Schopenhauer a El món com a voluntat i representació (1818)