dijous, 23 d’abril de 2015

Sobrenatural i naturalBissier 1962


"The supernatural and the natural are here again not two different realms; rather, supernatural symbols are forms that thematize the natural; symbolic structures that make coherent, intelligible, and meaningful the stuff of natural life."


Langdon Gilkey a Catholicism confronts modernity (1974)Possible traducció:


"El sobrenatural i el natural no són aquí, una altra vegada, dos regnes diferents; més aviat els símbols sobrenaturals són formes que tematitzen el natural; estructures simbòliques que fan coherent, intel·ligible i significatiu el material de la vida natural."