diumenge, 12 d’abril de 2015

Símbol i experiènciaBissier 1963


"For theological symbols have meaning (have "sense") to us only if they thematize aspects of our ordinary and present experience; and they have "use" only if they shape the structure of the present world  in which we have our being and in which we must act."


Langdon Gilkey a Catholicism confronts modernity (1974)Possible traducció:


"Ja que els símbols teològics tenen significat (tenen "sentit") per a nosaltres només si tematitzen aspectes de la nostra experiència ordinària i actual; i només són "útils" si donen forma a l'estructura del món actual, en el qual tenim el nostre ser i en el que hem d'actuar."