divendres, 17 d’abril de 2015

FanatismeBissier 1963


"Political action -even political action by idealists- is always partial and ambiguous, a part of the history of sin as well as of the history of grace. To believe that this ambiguity is true of our opponents and not of ourselves, that with our radical political action a wholly new era of virtue and love will be ushered in, is to be in danger of fanaticism, intolerance, and in the end cruelty to all who do not share our vision."


Langdon Gilkey a Catholicism confronts modernity (1974)Possible traducció:


"L'acció política -fins i tot l'acció política feta per idealistes- és sempre parcial i ambigua, una part de la història del pecat així com de la història de la gràcia. Creure que aquesta ambigüitat és el cas dels nostres oponents però no de nosaltres mateixos, que amb la nostra acció política radical una nova era de virtut i amor serà inaugurada, és estar en perill de fanatisme, intolerància, i en darrera instància de crueltat envers tots els que no comparteixen la nostra visió ".