divendres, 3 d’abril de 2015

Crucifixió de CimabueCimabue 1270"The hero as the incarnation of God is himself the navel of the world, the umbilical point through which the energies of eternity break into time."


Joseph Campbell The hero with a thousand faces (1949), pàgina 32


Possible traducció:

"L'heroi com a encarnació de Déu és ell mateix el melic del món, el punt umbilical pel qual les energies de l'eternitat irrompen en el temps."