dissabte, 4 d’abril de 2015

Resurrecció del CristVeronese 1570


"When our day is come for the victory of death, death closes in; there is nothing we can do, except be crucified - and resurrected; dismembered totally, and then reborn."


Joseph Campbell The hero with a thousand faces (1949), pàgina 12Possible traducció:

"Quan arriba el nostre dia de la victòria de la mort, la mort ens abraça; no hi ha res que puguem fer, excepte ser crucificats - i ressuscitats; totalment desmembrats, i després renascuts."