dissabte, 1 de juliol de 2017

La interioritat
Hammershoi 1886"La interioritat l’entenc de dues maneres: d’una banda, com a capacitat d’observar els moviments interiors, escoltar les paraules i els sorolls interns, discernir o separar els sentiments i els judicis, sentir correctament els desigs i la seva força, etc.; i de l’altra, com a capacitat de relacionar-se amb allò exterior des de dins d’un mateix, no tan sols des de les capes més superficials de la persona; és a dir, des de la capacitat de connectar íntimament amb l’altre, captar signes, interpretar gestos, etc."


Darío MOLLÀ a Cristians a la intempèrie. Trobar Déu en la vida Quaderns EIDES n. 47, Cristianisme i Justícia, Barcelona, octubre de 2006, pp.12-13.