dimarts, 11 de juliol de 2017

Home i artista
David 1820"El compositor revela l'ésser més interior del món i expressa la saviesa més profunda en un llenguatge que la seva pròpia raó no entén; com un somnàmbul, que diu coses de les que no té un coneixement clar quan està despert. Aquesta és la raó perquè, en el compositor més que en qualsevol altre artista, l'home i l'artista estan notablement separats i diferenciats."


Artur Schopenhauer El món com a voluntat i representació (1818)