dimecres, 19 de juliol de 2017

Sublimitat
Friedrich 1810


Turner 1830


Rothko 1954"With a no less numbing phenomenon of light and void, Rothko, like Friedrich and Turner, places us on the threshold of those shapeless infinities discussed by the aestheticians of the Sublime."


R. Rosenblum, 1969


Possible traducció:

"Amb un fenomen no menys paralitzant de llum i buit, Rothko, com Friedrich i Turner, ens situa al llindar dels infinits sense forma discutits pels esteticistes del sublim."