dimarts, 4 de juliol de 2017

A la música
David 1817"Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,

Hast du mein Herz zu warmer Lieb' entzunden,
Hast mich in eine beßre Welt entrückt,
In eine beßre Welt entrückt!"


Franz von Schober, An die Musik (1817)Possible traducció:

Tu, art gentil, en quantes hores grises,
quan m'envoltava el cercle salvatge de la vida,

has encès el meu cor amb un càlid amor,
m'has portat a un món millor,
portat a un món millor!