dimecres, 14 de desembre de 2016

Joyce: Ecce puer
Marquet 1932"Of the dark past
A child is born.
With joy and grief
My heart is torn.

Calm in his cradle
The living lies.
May love and mercy
Unclose his eyes!

Young life is breathed
On the glass;
The world that was not
Comes to pass.

A child is sleeping:
An old man gone.
O, father forsaken,
Forgive your son!"


James Joyce, Ecce puer, escrit amb motiu del naixement del seu net el febrer de 1932, poc després de la mort del seu pare el desembre de 1931.Traducció de Marià Villangómez:


"Del passat fosc
ha nascut un infant;
amb goig i pena
tinc el cor destrossat.

Tranquil·la, l'existència
al bres troba descans.
Que pietat i amor
li descloguin l'esguard.

La jove vida alena
sobre el cristall;
el món que no existia
arriba per passar.

Un infant dorm:
un vell ja se n'ha anat.
Oh pare oblidat, vulgues
el teu fill perdonar."