dimecres, 3 de maig de 2017

Visió de l'Ésser
Bissier 1950
"Si no penses en res, si no vols res, i si no fas res, sinó que només t'abandones en el teu moviment a la vibració de l'Ésser, és així únicament com tindràs una forma inaccessible.

(...)

Deixa tota intenció, entrena't en la no-intencionalitat, i deixa obrar a l'Ésser. Aquest Camí no té fi, i és inesgotable.

(...)

Només aquell que sigui lliure de tot el que el distregui del Camí, i en especial del pensament que limita i atura, és el que podrà assolir la gran claredat. Sense ser pertorbat, abandonat a sí mateix, alliberat del jo, i de tot, l'Ésser i el seu moviment es manifesta amb tota llibertat, quan i a on faci falta. Però si el cor està aferrat, ni que sigui lleugerament, s'obstaculitza i fixa l'Ésser.

(...)

Al llibre de les transmutacions es diu: "Sense pensar, sense fer, sense moviments, tot silenciós: només així es pot donar testimoni de l'Ésser i de la Llei de les coses des de l'interior, inconscientment, per, finalment, esdevenir u amb Cel i Terra."

(...)

Això suposa que no hi ha ni jo, ni contra-mi; si un s'abandona a sí mateix completament, fent-se d'aquesta manera lliure de tot, s'està en harmonia amb l'univers, s'és u amb tot, en la gran soledat.

(...)

Si l'esperit és lliure de tota ocupació, el món, tal com és, és el nostre món, essent u amb nosaltres.

(...)

Partint dels exercicis espirituals dels antics, passant pel cultiu de l'ànima, fins arribar a les belles arts, el nucli central és sempre la integració de sí-mateix, i això només és transmissible de cor a cor. Tot "ensenyament" queda limitat a indicar, a orientar cap a allò que ja està en un mateix, sense que un ho sàpiga. Per això el mestre no pot "transmetre" al deixeble cap secret, perquè aquest no existeix. Ensenyar és fàcil. Escoltar és fàcil. El difícil és prendre consciència del que hi ha en un mateix; trobar-ho i prendre'n realment possessió. D'això se'n diu: "Mirar en el propi Ésser. Visió de l'Ésser." Si això ens arriba, tenim el Satori: el gran despertar del somni, de les il·lusions. Despertar, mirar en el propi Ésser, agafar la Veritat de Sí-mateix. Tot és una sola cosa."


(d'un text sobre esgrima d'un mestre japonès de l'escola Ittôryü, fundada al segle XVII. Versió de Karlfried Graf Dürckheim, traduïda de l'alemany al castellà per Hella Lobstein)