dimarts, 16 de maig de 2017

Realitat i concepte
"El déu concepte és el que Plató identifica amb la idea del Bé més enllà de l'horitzó dels conceptes. És també el "motor immòbil" d'Aristòtil. És el déu de Sant Anselm: "Existeix un ésser tal que no es pot concebre res de més gran, i existeix alhora en l'enteniment i en la realitat". Orgullós de la seva troballa, finalitza: "Sols el boig ha dit de cor: Déu no existeix." Afirmació a la que respongué un monjo de Marmoutier, Gaunilon, "en nom del boig", que entre la realitat i el concepte només hi ha un pas en sentit únic; hom pot anar de la realitat al concepte (pel camí de l'empobriment), però no del concepte a la realitat."


Roger Garaudy Crida als vivents (1979)