dimecres, 4 de gener de 2017

Coincidències
Van Gogh 1887"Els grans mestres religiosos de la història coincideixen en proclamar "la veritat absoluta", "l'única veritat", l'únic camí", "la revelació suprema i definitiva". Coincideixen a considerar-se "la frontissa de la història", "la pedra angular", "l'enviat", "el sagrament suprem de Déu", "el mitjancer universal", etc.

Aquestes dades no s'han de subestimar. Una reflexió comparativista haurà de partir d'aquestes dades, sense minorar la seva força suposant engany, falsedat, maldat, etc. en aquests homes. La reflexió ha de partir del supòsit que quan parlen així, tant ells com els seus seguidors, diuen veritat i descriuen el que viuen individualment i en grup. Si es vol ser honest amb els fets, s'haurà de reconèixer que es tracta d'unes constants concomitants als grans mestres religiosos de la història humana.

Si no es vol subestimar o ignorar els fets, haurem d'acceptar, com a explicació versemblant d'aquestes constants, que tota hierofania profunda, tota profunda irrupció sagrada, es representi com a revelació o d'una altra manera, tota profunda transformació religiosa interior, es desplega en formacions semàntiques per a l'individu i per al grup tals com les enunciades més amunt."


Marià Corbí a Constants semàntiques dels grans fenòmens religiosos, curs 1978-79.