dijous, 10 de desembre de 2015

Transmissió de valorsKlee 1933


Dos aspectes rellevants del procés de transmissió de valors:

a) La dimensió de "conflicte" que acostuma a acompanyar a la transmissió: no hi ha només assumpció, acceptació passiva, hi ha també "posar en qüestió" els valors transmesos. Caldria pensar les arrels d'aquest "posar en qüestió": és simple adaptació a entorns canviants o bé hi ha alguna dinàmica "consubstancial a l'espècie" que hi porta? És un fenomen propi de l'occident modern, que tematitza l'adolescència i la joventut, o bé hi ha un substrat comú a totes les cultures?

b) La inevitable ambivalència o ambigüitat moral de l'ésser humà, que tenyeix aquest procés amb un color de dificultat, sofriment i imperfecció prou notable. Si només fóssim bones persones que interioritzem uns valors... El mal, el pecat, la feblesa són dimensions i termes ben poc de moda però que caldrà replantejar en el marc del debat sobre els valors, la seva vivència i la seva transmissió.