dissabte, 14 de novembre de 2015

FacultatsTàpies 1991


La nostra ment disposa de facultats diverses, certament compatibles però diferenciables i jerarquitzables.

En un primer nivell hi trobem l'enginy (o habilitat, o astúcia, o llestesa), aquella facultat d'intuir ràpidament per on van les coses i quina és la reacció més adient a tenir en funció dels nostres interessos.

En un segon nivell hi ha la intel·ligència, capacitat de discernir bé, d'analitzar correctament les coses, de veure'n totes les implicacions i conseqüències.

En un tercer nivell hi ha el coneixement, entès com a capacitat d'acumulació de molta informació, de “saber moltes coses”, de tenir una gran cultura, i saber articular correctament aquests coneixements.

Finalment, en un quart nivell hi hauria la saviesa, entesa com a capacitat de discerniment, d'encertar les opcions més humanament constructives.

En totes elles hi ha una part innata, depenent de capacitats que ens han estat donades, i una part construïble, treballable, que podem desenvolupar.

És útil ser conscient de la seva distinció, de la seva complementarietat, de la seva jerarquització.