divendres, 28 de novembre de 2014

Els noms de DéuLa tradició islàmica parla dels 99 noms de Déu. Val la pena reflexionar sobre aquesta polifacètica aproximació a la divinitat.
 • 1. El Clement ( الرّحمان Al-Raḥmān)
 • 2. El Misericordiós ( الرّحيم Al-Raḥīm)
 • 3. El Sobirà (الملك Al-Malik)
 • 4. El més Sant, el Santíssim ( القدّوس Al-Quddūs)
 • 5. El que dóna pau ( السّلام Al-Salām)
 • 6. El que dóna confiança, el que dóna seguretat ( المؤمن Al-Mu'min)
 • 7. El Vigilant, l’Àrbitre Suprem ( المهيمن Al-Muhaymin)
 • 8. El Fort i de difícil accés (العزيز Al-‛Azīz)
 • 9. El Poderós, l’Irresistible ( الجبّار Al-Ŷabbār)
 • 10. El Grandiós (لمتكبّرا Al-Mutakabbir)
 • 11. El Creador, el Determinant (الخالق Al-Jāliq)
 • 12. El Creatiu, l'Innovador (البارئ Al-Bāri')
 • 13. El qui dóna forma (المصور Al-Muṣawwar)
 • 14. L’Indulgent (الغفار Al-Gaffār)
 • 15. El que tot ho controla (القهار Al-Qahhār)
 • 16. El que dóna en abundància (الوهاب Al-Wahhāb)
 • 17. El Sustentador, el qui proveeix de tota subsistència (الرزاق Al-Razzāq)
 • 18. El que dóna el triomf, el que tot ho obre (الفتاح Al-Fattāḥ)
 • 19. L’Omniscient, el que tot ho sap (العليم Al-‛Alīm)
 • 20. El que constreny (القابض Al-Qābiḍ)
 • 21. El que expandeix (الباسط Al-Bāsiṭ)
 • 22. El que rebaixa (الخافض Al-Jāfiḍ)
 • 23. El que eleva (الرافع Al-Rāfi‛)
 • 24. El que honora (المعز Al-Mu‛izz)
 • 25. El que humilia (المذل Al-Mudhill)
 • 26. El que tot ho sent (السامع Al-Sāmi‛)
 • 27. El que tot ho veu (البصير Al-Baṣīr)
 • 28. El Jutge, el que arbitra (الحكم Al-Ḥakam)
 • 29. El Just, l’Equitatiu (العدل Al-‛Adl)
 • 30. El Subtilment Amable ( اللطيف Al-Laṭīf)
 • 31. El Ben Informat, el que tot ho coneix (الخبير Al-Jabīr)
 • 32. El Magnànim ( الحليم Al-Ḥalīm)
 • 33. L’Infinit, l'Ingent, l'Immens ( العزيز Al-‛Aīm)
 • 34. El que tot ho perdona ( الغفور Al-Gafūr)
 • 35. El que tot ho agraeix (الشكور Aš-Šakūr)
 • 36. El més alt, l’Altíssim, el Sublim (العلي Al-‛Alī)
 • 37. El Gran ( الكبير Al-Kabīr)
 • 38. El Preservador (الحفيظ Al-Ḥafīẓ)
 • 39. El Nodridor, el donador de sustentació i força (المقيت Al-Muqīt)
 • 40. El que pren en compte, el que satisfà les seves criatures ( الحسيب Al-asīb)
 • 41. El Majestuós, el Sublim ( الجليل Al-Ŷalīl)
 • 42. El Generós (الكريم Al-Karīm)
 • 43. El que vigila, el que tot ho observa(الرقيب Al-Raqīb)
 • 44. El que respon ( المجيب Al-Muŷīb)
 • 45. El Vast, el que tot ho abasta (الواسع Al-Wāsi‛)
 • 46. El Savi, el que posa cada cosa al seu lloc ( الحكيم Al-akīm)
 • 47. L’Amorós, l’Afectuós (الودود Al-Wadūd)
 • 48. El Gloriós ( المجيد Al-Maŷīd)
 • 49. El que ressuscita, el que incita ( الباعث Al-Bā‛ith)
 • 50. El Testimoni ( الشهيد Al-Šahīd)
 • 51. El Veritable, La Veritat, el Real (الحق Al-Haqq)
 • 52. El que pren cura, el que mereix confiança ( الوكيل Al-Wakīl)
 • 53. El fort ( القوي Al-Qawī)
 • 54. El ferm, el constant (المتين Al-Matīn)
 • 55. L'amic protector, el que ajuda (الولي Al-Walī)
 • 56. El que mereix tota lloança ( الحميد Al-amīd)
 • 57. El que porta els comptes, el que ho coneix i recorda tot ( المحسي Al-Muḥsī)
 • 58. El Productor, l'Originador, el que produeix sense model (المبدئ Al-Mubdi')
 • 59. El Regenerador, el Restaurador, el qui torna a donar existència ( المعيد Al-Mu‛īd)
 • 60. El que dóna la vida, el que fa viure (المحيي Al-Muḥyī)
 • 61. El que dóna la mort, el que fa morir ( المميت Al-Mumīt)
 • 62. El vivent per sempre ( الحي Al-ayy)
 • 63. El que subsisteix per si mateix ( القيوم Al-Qayyūm)
 • 64. El que percep, el que troba ( الواجد Al-Wāŷid)
 • 65. L'Il·lustre, el Magnífic ( الماجد Al-Māŷid)
 • 66. L’U, la manifestació de la unitat (الواحد Al-Wāḥed)
 • 67. L’Únic, el que no té igual (الأحد Al-Aḥad)
 • 68. El que tot ho sosté ( الصمد Al-Ṣamad)
 • 69. El que ho sap fer tot ( القادر Al-Qādir)
 • 70. El que tot ho determina, el Dominant (المقتدر Al-Muqtadir)
 • 71. El que fa avançar,el que aproxima els homes a ell ( المقدم Al-Muqaddim)
 • 72. El que fa retrocedir, el que allunya els homes d'Ell ( المؤخر Al-Mu'ajjir)
 • 73. El Primer ( الأول Al-Awwal)
 • 74. L’Últim ( الآخر Al-Ājir)
 • 75. L’evident, el manifest exteriorment (الظاهر Al-Ẓāhir)
 • 76. L’amagat, l’ocult interiorment ( الباطن Al-Bāṭin)
 • 77. El que dirigeix (الوالي Al-Wālī)
 • 78. L’Elevat, l’altament exaltat ( المتعالي Al-Muta‛ālī)
 • 79. El Bo, el que fa el bé, el més amable i benèvol (البر Al-Barr)
 • 80. El que accepta el penediment, el que no para d’acollir el penediment (التواب Al-Tawwāb)
 • 81. El Venjador ( المنتقم Al-Muntaqim)
 • 82. El que perdona, el que esborra els errors (العفو Al-‛Afuww)
 • 83. El Compassiu, el ple de pietat ( الرؤوف Al-Ra'ūf)
 • 84. El posseïdor de tota sobirania ( مالك الملك Māliku l-Mulk)
 • 85. El que té la majestat i la generositat (ذو الجلال والإكرام ū l-Ŷalāl wa-l-Ikrām)
 • 86. El que fa justícia ( المقست Al-Muqsi)
 • 87. El que reuneix, l'Aplegador, l'Unificador (الجامع Al-Ŷāmi‛)
 • 88. El que ja ho té tot, el Suficient per ell mateix, el que no depèn de ningú (الغني Al-Ganiyy)
 • 89. El que atorga l'emancipació, el que enriqueix ( المغني Al-Mugnī)
 • 90. El que reté, el que protegeix, el que defensa ( المانع Al-Māni‛)
 • 91. El que pot ferir o causar pèrdua [als qui l’ofenen], El Perjudicador, el que contraria, el que pot causar aflicció (الضار Al-ārr)
 • 92. El que concedeix beneficis, el Benefactor, el Propici ( النافع An Nāfi‛)
 • 93. La Llum (النور An-Nūr)
 • 94. El Guía (الهادي Al-Hādī)
 • 95. L’Incomparable, l’Inigualable ( البادع Al-Badī‛)
 • 96. El Durador, L’Immutable, el Perenne, el Permanent ( الباقي Al-Bāqī)
 • 97. L’Hereu, el que tot ho hereta ( الوارث Al-Wārith)
 • 98. L’Infal·lible Mestre i Coneixedor, el que actua amb rectitud, el que dirigeix amb saviesa ( الرشيد Al-Rašīd)
 • 99. El Constant, El Pacient, aquell per a qui el temps no compta (الصبور Al-Ṣabūr)