dijous, 3 d’abril de 2014

L'AnticristÉs interessant aquesta representació de Luca Signorelli de l'Anticrist:

Signorelli 1500

L'Anticrist és una mena de rèplica del Crist però la concepció del qual no prové de l'Esperit Sant sinó de Satanàs, i per tant és una imatge de la màxima presència del mal en la humanitat. El rostre que li dóna Signorelli (amb Satanàs al darrera dient-li què ha de dir i fer) és colpidorament proper a la iconografia tradicional del Crist, i la presència del mal hi és subtil, gairebé indetectable. Només les orelles lleugerament punxegudes i uns bucles de cabell que semblen suggerir unes banyes ho assenyalen, a banda de la magistral continuïtat que s'hi dona entre el braç de Satanàs i el de l'Anticrist.

L'escriptor simbolista rus Dmitri Merejkovski, al començament del capítol 13 del seu magnífic fresc històric "El romance de Leonardo" (1900), fa el següent comentari respecte a aquest rostre de Signorelli:

"El rostre de l'Anticrist va interessar Giovanni. Al principi li va semblar pervers. Però mirant-lo amb més atenció va reconèixer que no era aquesta la seva expressió, sinó la d'un dolor infinit. En els seus ulls clars, de mirada greu i dolça, s'hi reflectia la suprema desesperació de la saviesa que ha renunciat a Déu."