dimarts, 21 de gener de 2014

Separat i presentSarvam sarvâtmakam ("Tot està relacionat amb tot").

(Âgama xivaïta, Índia, segle I a. C.).


Comentari de Raimon Panikkar:

"Totes les coses estan relacionades. Tot està en tot; no sols els que som ací. Tot, l'invisible i el visible, el diví i l'humà i l'infrahumà. Déu no està en dehors de la melée, fora de tot, separat. Déu també està dins d'aquesta interpenetració del tot amb el tot. Les coses no es poden aïllar, perquè no són aïlladament."

Les intuïcions fonamentals de les grans religions, Ed. Cruïlla, Barcelona 1991 p. 81"Tot això, tot el que es mou en aquest món movedís, està penetrat per Déu."

(Isha Upanishad, 1)

Comentari de Raimon Panikkar:

"Tot està penetrat, embolcallat, impregnat per dins i per fora pel misteri diví. Això no és ni panteisme (monisme) ni panenteisme (com si Déu fos sols la matriu on està tot) sinó que suggereix el que jo he anomenat la intuïció cosmoteàndrica: el Món, Déu i l'Home estan compenetrats sense ésser idèntics. Fruit d'aquesta intuició és la joia."

Les intuïcions fonamentals de les grans religions, Ed. Cruïlla, Barcelona 1991 p. 79"Sant, sant, sant és el Senyor de l'univers, tota la terra és plena de la seva glòria."

(Isaïes 6, 3)

Comentari del rabí Baruc Garzón:

"L'atribut Sant aplicat a Déu (...) significa en hebreu transcendent, és a dir, separat, altre: sant, sant, sant = separat, separat, separat. Evidentment no el Déu fet a imatge de l'home ni sublimació de les seves deficiències, ni dels seus problemes hormonals. Relació d'amor, sí, però no confusió de l'humà i el diví amb la seva consegüent negació de la part més dèbil, és a dir de la dimensió simplement humana de la nostra existència ni amb la seva consegüent exclusió de la raó que fa la humanitat de l'home."

Les intuïcions fonamentals de les grans religions, Ed. Cruïlla, Barcelona 1991 p. 19


Alhora totalment separat i present arreu...