dissabte, 22 d’abril de 2017

Viure, però també ser
Sonia Delaunay 1954"To be strong of will, but not to offend;
to be intimate mith my fellow man, but not to presume;
to love, but not to be weakend by loving;
to serve music, bot not to forget humanity for the music;
to work, but not to destroy oneself in working;
to rest, but not to be idle;
to be a proud and grateful American, but also to be a proud and grateful Jew;
to give, but also to receive;
to create, but also to perform;
to act, but also to dream;
to live, but also to be."


Leonard Bernstein, en un discurs a l'American-Israel Cultural Foundation el 2 de febrer de 1959.Possible traducció:


"Ser fort de voluntat, però no ofendre;
ser íntim dels meus semblants, però no donar-ho per descomptat;
estimar, però no ser afeblit per estimar;
servir a la música, però no oblidar-se de la humanitat per la música;
treballar, però no destruir-se a si mateix en el treball;
descansar, però no estar ociós;
ser un americà orgullós i agraït, però també ser un jueu orgullós i agraït;
donar, però també rebre;
crear, però també interpretar;
actuar, però també somiar;
viure, però també ser ".