diumenge, 9 d’abril de 2017

Canon global
Matisse 1906Cada cultura té el seu cànon, i és bonic descobrir els cànons d'altres cultures.

Però també tindria gràcia, en un temps globalitzat com el nostre, l'elaboració d'un possible cànon global que reculli les aportacions de les diverses cultures que tinguin la capacitat de commoure el cor de tothom, més enllà de la cultura a la que pertany.

Caldria, doncs, un treball per diferenciar aquells productes culturals d'alta qualitat però que només podran ser fruïts en el si d'una cultura determinada d'aquells que siguin “globalitzables”, probablement perquè ens parlen des del cor de la condició humana mateixa (i, és clar, no es tracta de les hamburgueses, els xandalls o la música tecno…).

El cànon hauria de recollir altes cimeres de la creació humana: la catedral de Reims, el temple d’Angkor, obres de Shakespeare i Cervantes, de Sòfocles i Esquil, de Michelangelo i Rembrandt, de Bach i Beethoven, de Tolstoi i Zola, la Bíblia, els sutres buddhistes i els Upanixads hindús, i un immens etcètera que abastaria tot el que plasma i glorifica els grans valors humans.

Potser és una tasca tan immensa que no es pot dur a terme. Però sí que davant d'un determinat producte cultural de qualitat, com ara el Matisse que encapçala aquestes línies, ens podem preguntar: formaria aquest part del cànon global?