dimarts, 7 de març de 2017

Validesa
Rothko 1964"[El concepte de] Déu és útil i veritablement vàlid si ens pot donar un esperit més obert, una personalitat més lliure i un cor cada dia més capaç d'estimar. Si el concepte de Déu no ens pot donar tot això, hora és de desembarassar-nos-en."


James Baldwin a The Fire Next Time (1963).


Citat per Jesús Martínez Gordo a El diàleg interreligiós i la justícia: algunes reflexions, dins de "Religions de la terra i sacralitat del pobre", novembre de 1997.