dissabte, 25 de març de 2017

Possessió
"Tot home religiós sent que si és fidel a Déu, aquest el va posseint, i a la fi ja no és ell qui viu sinó que és Déu el qui viu en ell."


Carles Comas, abril de 1980