dimarts, 21 de març de 2017

Deures de la política
Delaunay 1912"Si el primer deure que ens imposa la política és un esforç creador, imaginatiu, per a concebre els fins globals de la societat i concebre'ls d'una manera que no sigui imatge i semblança del passat i del present limitant-nos a buscar uns mitjans que ens puguin satisfer demà les necessitats d'avui, el segon deure que ens imposa és fer que aquesta opció de nous fins, aquestes noves necessitats, emergeixi del conjunt de participants d'una societat."


Roger Garaudy a Paraula d'home (1975)"La política, en el veritable sentit de la paraula, és la voluntat de crear un món amb perspectives més humanes."

"Una veritable revolució és per a una societat com una conversió per a l'individu; això és, un canvi dels objectius i del sentit de la vida i de la història."


Roger Garaudy Crida als vivents (1979)