dijous, 9 de febrer de 2017

Trobament




Rouault 1927



"Perquè el cristianisme no és simplement un teisme. Perquè el cristianisme no és un sistema ideològic centrat en Déu. Perquè el nucli del cristianisme no és afirmar que Déu existeix. El problema de Déu no és de coneixement -en el sentit estricte del terme- sinó de trobament."



Josep M. Lozano, a Sense ànim de molestar..., abril de 1981.