dissabte, 11 de febrer de 2017

Subjectivitat i objectivació
De Staël 1953"L'home és "subjectivitat", és "passió per", o "ganes de", és "dinamisme intern". Això es manifesta a nivells molt diferents: l'home té curiositat científica, l'home vol donar la vida per una societat més justa, l'home vol trobar l'amor de la seva vida, l'home cerca Déu...

La "subjectivitat" ha d'acabar en "objectivació": s'ha de trobar l'"objecte" al que consagrar la vida. És a dir, la "subjectivitat" porta a la "racionalitat" o "formulació": cal mirar al voltant i cercar quina teoria científica concreta fer, a quin programa social concret engatjar-se, a quina persona determinada estimar, quin és el Déu que ens crida."


Carles Comas, febrer de 1980