dijous, 17 de novembre de 2016

Aprendre història
Gerhard Richter 1988"This is the best reason to learn history: not in order to predict the future, but to free yourself of the past and imagine alternative destinies. Of course this is not total freedom - we cannot avoid being shaped by the past. But some freedom is better than none."

Yuval Noah Harari a Homo Deus (2016)Possible traducció:


"Aquesta és la millor raó per aprendre història: no per tal de predir el futur, sinó per alliberar-se del passat i imaginar destinacions alternatives. Per descomptat, això no és la llibertat total - no podem evitar ser modelats pel passat. Però una mica de llibertat és millor que gens."