dimarts, 6 de setembre de 2016

El Kosmos i jo"Hem de començar per conèixer que s'ha de superar l'escissió entre l'«això» i el «nosaltres», per conèixer que nosaltres també som terra. Mentre jo no contempli cada tros de la pura terra com el meu cos, no només menyspreo la terra, sinó que menyspreo també el meu cos.""El Kosmos no és un hàbitat o una part externa del tot o fins i tot de mi mateix. El Kosmos és simplement aquest cos major que jo només percebo de manera imperfecta, perquè generalment estic preocupat amb els meus assumptes particulars. La meva relació amb el Kosmos no és, en definitiva, diferent de la meva relació amb mi mateix: el Kosmos i jo diferim, però no som dues realitats separades, ja que cadascú comparteix la vida de l'altre, la seva existència, el seu ésser, la seva història i el seu destí d'una manera única."


Raimon Panikkar a Quaternitas perfecta i La intuïció cosmoteàndrica