dimarts, 19 de juliol de 2016

Noblesa
Masaccio 1425"La noblesa, aquesta rectitud elemental de la consciència, l'he trobada sempre, bé que en minoria, tant en els pagesos com en els obrers i en els aristòcrates. Llevat d'algun cas particular, gairebé mai entre buròcrates, polítics i, en general, en grups institucionalitzats.

La noblesa, per un instint natural, distingeix la veritat i la mentida, perquè té com a punt de referència el respecte a les persones i a les coses segons que ho exigeix cada situació històrica. La noblesa és imparcial, té el sentit de la lleialtat, de l'agraïment, i es manifesta amb senzillesa i discreció, perquè la seva força està en unes conviccions ben arrelades que no necessiten cap gesticulació."


Karl Jaspers (1883-1969)"La veritable noblesa consisteix a refusar una vida fàcil i càlculs mesquins, evitant servir-se de qualsevol mitjà per adquirir influència i poder. La noblesa d'una persona farà que s'arrisqui quan calgui, defugint una prudència envilidora. Mai no recordarà els favors que ha fet. El grau de noblesa es mesura per l'ús que es fa de la llibertat, del poder, del benestar i, fins i tot, en casos molt excepcionals, del luxe. Més encara, per la capacitat d'aprofundir la vida en unes circumstàncies en les quals altres s'haurien degradat."


Gustave Thibon (1903-2001)