dilluns, 23 de novembre de 2015

EntretenimentKlee 1932

Entretenir acostuma a voler dir “fer passar bé una estona”, i això és ben acceptable. El problema sorgeix quan ens fixem en el fet que hi ha diverses maneres de “fer passar bé una estona”, que es poden aplegar en dos grans blocs: les que ho fan tot “formant” a l’”entretingut” i les que ho fan "deformant-lo".

Per “formar” volem dir enriquir la cultura i la sensibilitat de l’espectador. Per “deformar” volem dir reforçar les seves pulsions espontànies de caire negatiu, o bé oferir-li un producte que l’empobreix (o ”embrutece” que es diu en castellà: li potencia el mal gust, li adorm la sensibilitat, li enforteix la superficialitat, li estimula l'afecció al que és trivial).

No sempre es fàcil establir nítidament la frontera entre ambdós blocs, i hi ha coses de les que seria discutible dir si “formen” o “deformen”. Però això no ens ha d'impedir mirar de valorar les coses des d'aquest prisma, que ens permetrà diferenciar aquells productes d'entreteniment que cal potenciar, difondre i aplaudir, d'aquells que cal criticar severament i alertar i posar en guàrdia respecte als seus perills.

En les societats democràtiques, aquesta és la “dinàmica d'avaluació” acceptable i a potenciar: la que formen la lloança i la crítica (un instrument anterior, la prohibició o censura, sembla no tenir ja espai en les nostres societats). És clar que això suposa un públic madur i ben informat, o si més no “informable”, al qual puguin arribar lloances i advertiments emesos des de diferents instàncies crítiques (mitjans de comunicació, universitats, entitats culturals, etc.).

Quan el mercat no és transparent, quan hi ha possibilitat de deformacions i manipulacions per part de certs grups d'interessos (productores cinematogràfiques, propietaris de parcs temàtics, fabricants de video-jocs, editors de best-sellers, cases discogràfiques o qualsevol altre tipus d'ofertador d'entreteniment) llavors cal considerar si el sector públic no ha d'exercir alguna mena d'intervenció per tal de garantir al màxim la transparència.