dilluns, 14 de setembre de 2015

Krishnamurti: Autoconsciència crítica
Hernández Pijuan 1996"L'autoconsciència crítica és essencial. La imaginació i la il·lusió distorsionen la clara observació. La il·lusió sempre existirà, en la mesura que existeixin les pulsions per continuar el plaer i evitar el dolor: la demanda per la continuïtat o pel record de les experiències plaents, i l'estalvi del dolor, del sofriment. Ambdues pulsions alimenten la il·lusió. Per eliminar la il·lusió de manera completa, el plaer i la pena han de ser entesos, i no pas a través del control o la sublimació, ni de la identificació o la negació."


J. Krishnamurti (Diaris, 21.06.1961)


Text original anglès:

"Self-critical awareness is essential. Imagination and illusion distort clear observation. Illusion will always exist, so long as the urge for the continuation of pleasure and the avoidance of pain exist; the demand for those experiences which are pleasurable to continue or be remembered; the avoidance of pain, suffering. Both these breed illusion. To wipe away illusion altogether, pleasure and sorrow must be understood, not by control or sublimation, identification or denial."