dissabte, 12 de setembre de 2015

El jueu JesúsRouault 1938


"Jesús va ser jueu, membre d'aquell pobre i petit poble, políticament feble, dels marges de l'Imperi romà. La seva activitat es va desenvolupar entre jueus i per a jueus. Jueus foren també la seva mare Maria, el seu pare Josep, la seva família i els seus adeptes. Jueu va ser el seu nom (en hebreu Yeshua, forma tardana de Yehoshua, que vol dir "Jahveh és auxili"). Jueves van ser la seva Bíblia, la seva litúrgia i les seves pregàries. En aquella situació concreta no va poder ni pensar en una predicació entre els pagans. El seu missatge anava adreçat al poble jueu, però al poble en la seva totalitat i sense cap exclusió."


Hans Küng a Ser cristiano (1974), pàgina 207