dissabte, 16 de maig de 2015

EducarKlee 1921


Per què és tan difícil educar bé? Una de les raons és la multidimensionalitat de l'educació. En el procés educatiu es mira de transmetre una sèrie de coses que, quan les analitzem, formen un conjunt que pot fàcilment descoratjar, ja que mostra la immensitat i complexitat de la tasca. Aquesta transmissió multidimensional, a més, passa en alguns aspectes per accions explícites i en d'altres es fa implícitament, gairebé sense voler.

Mirant de fer un resum esquemàtic, potser podríem dir que l'educació passa, com a mínim, per la transmissió de:

- coneixements

- habilitats

- costums, hàbits

- valors

- capacitat de coneixement d'un mateix

- sensibilitat

- referents simbòlics de caire cívic/polític

- referents simbòlics de caire espiritual