dissabte, 7 de març de 2015

El progrés en l'artFra Angelico 1443
Rouault 1939


"Hi ha un perill (...) És el de la ingènua incomprensió de les constants alteracions en l'art, que creu veure en elles el signe d'un progrés continuat. És cert que cada artista considera que ha sobrepassat la generació anterior a la seva, i que des del seu punt de vista ha anat més enllà de tot el que es coneixia anteriorment. No podem esperar comprendre una obra d'art si no som capaços de compartir aquest sentit d'alliberament i de triomf que experimenta l'artista quan considera les seves pròpies consecucions. Però hem d'advertir que cada avançament o progrés en una direcció comporta una pèrdua en una altra, i que aquest progrés subjectiu, tot i la seva importància, no correspon a un acreixement objectiu de valors artístics."


Ernst H. Gombrich a The story of art (1950)