dilluns, 23 de març de 2015

ChopinDelacroix 1838


Un dels grans compositors que val la pena conèixer, ja que va crear moltes obres admirables, és Frédéric Chopin (1810-1849; mort jove, com tants artistes romàntics).

Si no s'hi està familiaritzat, una manera d'entrar-hi és agafar unes quantes de les seves peces breus per a piano, escoltar-les dues o tres vegades i mirar si alguna ens desperta un sentiment de plaer, de bellesa o d'admiració.

Pel que fa a les versions, és cert que, a partir d'un determinat nivell de qualitat, ja és qüestió de gustos: és difícil dir si una peça la toca millor en Horowitz o l'Arrau... Jo només puc dir que la meva versió de referència per als Nocturns és la de la Maria-Joao Pires, pels Preludis i Estudis la de Pollini, pels Valsos i Mazurques la de Rubinstein. Però insisteixo en que entre els grans no és possible dir qui ho fa millor, només qui m'agrada més...

Les 26 peces recomanades per fer aquesta introducció a Chopin són les següents:


Nocturns: Op.9 n.1; Op.9 n.2; Op.15 n.2; Op.15 n.3; Op.27 n.2

Vals: Op.34 n.2; Op.64 n.1; Op.64 n.2; Op.69 n.1

Preludis: Op.28 n.4; Op.28 n.1; Op.28 n.19; Op.28 n.6; Op.28 n.15; Op.28 n.24

Masurques: Op.7 n.1; Op.33 n.2; Op.17 n.2; Op.17 n.4; Op.24 n.1; Op.68 n.2

Estudis: Op.10 n.1; Op.10 n.12; Op.10 n.3

Balades: Op.52; Op.23Alguns You Tubes d'aquestes obres:

- el Nocturn Op.9 n.1 de Pires: https://www.youtube.com/watch?v=NVfZfS-Cw7k

- el Nocturn Op.9 n.2 de Pires: https://www.youtube.com/watch?v=F3QFryX6sHY

- el Nocturn Op.9 n.2 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=L0ABgMdKUhk

- el Nocturn Op.15 n.2 de Pires: https://www.youtube.com/watch?v=D35vxfxHmU0

- el Nocturn Op.15 n.2 d'Arrau: https://www.youtube.com/watch?v=SbAEsaZ8_LM

- el Nocturn Op.15 n.3 de Pires: https://www.youtube.com/watch?v=TNKXpYxpZgQ

- el Nocturn Op.15 n.3 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=L1w2_2WG5q4

- el Nocturn Op.27 n.2 de Pires (amb el Op.79 n.1 de propina): https://www.youtube.com/watch?v=363FW4v8no0

- el Nocturn Op.27 n.2 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=WJ8RVjm49hE

- el Nocturn Op.27 n.2 d'Arrau: https://www.youtube.com/watch?v=cK24pARhxZg

- el Nocturn Op.27 n.2 de Pollini: https://www.youtube.com/watch?v=eQLS6nYrqIQ

- els Nocturns de Pires: https://www.youtube.com/watch?v=auSjvRbszAM

- els Nocturns de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=lIA9QNHsAf0

- els Nocturns d'Arrau: https://www.youtube.com/watch?v=PANzRQWpM9Q

- els Nocturns de Pollini: https://www.youtube.com/watch?v=V60USaluxGA

- el Vals Op.34 n.2 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=PGdpRmL2XUc

- el Vals Op.64 n.1 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=OoX6ZTUd3Vo

- el Vals Op.64 n.2 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=hOcryGEw1NY

- el Vals Op.69 n.1 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=SPH-efWpP8w

- els Vals de Pires: https://www.youtube.com/watch?v=ziKWfnvsgiM

- el Preludi Op.28 n.4 d'Argerich: https://www.youtube.com/watch?v=Tovh6JjaQ1A

- el Preludi Op.28 n.1 d'Argerich: https://www.youtube.com/watch?v=TtS-ZB4SGWU

- el Preludi Op.28 n.1 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=3EewC9_i2yQ

- el Preludi Op.28 n.19 de Pollini: https://www.youtube.com/watch?v=miglOHb53Bc

- el Preludi Op.28 n.6 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=uIOWPKHrb6c

- el Preludi Op.28 n.6 de Horowitz: https://www.youtube.com/watch?v=uUpQzgyr988

- el Preludi Op.28 n.6 d'Argerich: https://www.youtube.com/watch?v=KJbnm6Mhdps

- el Preludi Op.28 n.15 de Pollini: https://www.youtube.com/watch?v=BczgDb9-ctQ

- el Preludi Op.28 n.24 de Pollini (1960): https://www.youtube.com/watch?v=XqiV3CotZTA

- el Preludi Op.28 n.24 de Pollini (2002, en directe): https://www.youtube.com/watch?v=fbwl3PF7aEg

- el Preludi Op.28 n.24 d'Argerich: https://www.youtube.com/watch?v=LBgjDTht6N4

- els Preludis de Pollini (en directe): https://www.youtube.com/watch?v=bnXMX31ApWQ

- els Preludis d'Arrau: https://www.youtube.com/watch?v=Ey08fmP1kK0

- els Preludis d'Argerich: https://www.youtube.com/watch?v=8wegyayhHcU

- la Masurca Op.7 n.1 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=JUHmr7ZCSoI

- la Masurca Op.33 n.2 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=SvcSjzXcvqw

- la Masurca Op.17 n.2 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=PJKbcUS_GXY

- la Masurca Op.17 n.4 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=idbaPu1gDPg

- la Masurca Op.24 n.1 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=V4BK61jxxgg

- la Masurca Op.68 n.2 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=OuVt4cyc42Y

- les Masurques de Rubinstein (enregistrament 1938-1939): https://www.youtube.com/watch?v=g1OE9kdMX38

- l'Estudi Op. 10 n.1 de Pollini: https://www.youtube.com/watch?v=nMM6h9Yf348

- l'Estudi Op. 10 n.12 de Pollini: https://www.youtube.com/watch?v=w2vLEQno9Ks

- l'Estudi Op. 10 n.3 de Pollini: https://www.youtube.com/watch?v=JS7KfOyMEIY

- la Balada Op. 52 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=7tmQSWuYwrI

- la Balada Op. 52 de Richter: https://www.youtube.com/watch?v=h1JxTDGxZ6s

- la Balada Op. 52 d'Arrau: https://www.youtube.com/watch?v=Qg8CBAj6sUo

- la Balada Op. 52 de Pollini: https://www.youtube.com/watch?v=XfX9d4U-rCE

- la Balada Op. 52 de Horowitz: https://www.youtube.com/watch?v=vrQ8_beN_Ac

- la Balada Op. 23 de Rubinstein: https://www.youtube.com/watch?v=b6VxVmt6UOA

- la Balada Op. 23 de Horowitz: https://www.youtube.com/watch?v=eG1Olvh7vCU

- la Balada Op. 23 de Richter: https://www.youtube.com/watch?v=mF39XK6EVEk

- la Balada Op. 23 de Pollini (en directe): https://www.youtube.com/watch?v=atdDs1bvAxU