dimecres, 15 de gener de 2014

Sobre la influència"A un home predestinat a influir sobre la humanitat la contemplació del sentit diví de l'esdevenir universal li atorga els mitjans per a exercitar idèntics efectes. Per a això cal un recolliment interior com el que produeix la contemplació religiosa en homes grans i forts en la seva fe. Així contemplen ells les misterioses lleis divines de la vida i, mitjançant la màxima seriositat del seu recolliment interior, permeten que aquestes lleis es compleixin en la seva pròpia persona. En conseqüència, de la visió que ells presenten de si mateixos en sorgeix un misteriós poder espiritual que actua sobre els homes i els conquereix sense que ells prenguin consciència de com passa."


Richard Wilhelm (1873-1930), comentari del dictamen de l'hexagrama Kuan, la Contemplació, de l'Yi Jing.