diumenge, 26 de juliol de 2015

Masculins i femenins


Algú va recopilar fa temps al Magazine de La Vanguardia un interessant llistat d'aquests que contrasten valors masculins i femenins. Tot i que ja sabem que la realitat és més complexa que les contraposicions primàries, aquesta mena d'exercici sempre és útil per prendre consciència de les dinàmiques de la realitat.

A més, contraposar masculí i femení també va bé per recordar que no és el mateix que contraposar home i dona. Hi ha homes més propers a força valors del llistat dels femenins, i viceversa.

Cada parella de valors ens posa al davant d'una realitat que ens porta a una reflexió específica, fecunda, de cara a mirar d'orientar millor el nostre personal sistema ideològic.

Heus ací els dos llistats (a l'esquerra els considerats valors masculins, a la dreta els femenins):


Canvi                                      Permanència
Raó                                         Sentiment
Control                                   Espontaneïtat
Ciència                                   Intuïció
Nivell de vida                        Qualitat de vida
Competició                            Col·laboració
Jerarquia                                Igualtat
Dominació                             Submissió
Regles abstractes                   Compassió
Risc                                       Seguretat
Agressió                                Negociació
Uniformitat                           Personalització
Simplificació                        Complexitat
Autonomia                           Compromisos afectius
Poder sobre altres                 Influència
Llibertat                                IgualtatSi jo hagués de fer la ponderació d'aquestes parelles de valors, faria la següent:


Canvi (50%)                                     Permanència (50%)
Raó (50%)                                        Sentiment (50%)
Control (40%)                                  Espontaneïtat (60%)
Ciència (70%)                                  Intuïció (30%)
Nivell de vida (25%)                       Qualitat de vida (75%)
Competició (20%)                           Col·laboració (80%)
Jerarquia (20%)                               Igualtat (80%)
Dominació (20%)                            Submissió (80%)
Regles abstractes (20%)                  Compassió (80%)
Risc (50%)                                      Seguretat (50%)
Agressió (10%)                               Negociació (90%)
Uniformitat (10%)                          Personalització (90%)
Simplificació (20%)                       Complexitat (80%)
Autonomia (10%)                          Compromisos afectius (90%)
Poder sobre altres (20%)                Influència (80%)
Llibertat (40 %)                              Igualtat (60%)


Si comparem la suma de percentatges, a mi em dona 475 punts de masculinitat i 1125 punts de feminitat. Interessant a l'hora de pensar quin model de relacions interpersonals i socials volem fomentar.